Kúria ítélet: továbbra sem lehet a kis- és középvállalkozásokat első körben bírságolni

A Kúria fontosnak tartja a hazai kis- és középvállalkozások védelméről szóló törvényt és nem engedi a hatóságoknak meg azt, hogy az abban foglalt kedvezményeket szűken értelmezzék.

A kis- és középvállalkozásokról szóló törvény (Kkv tv.) egyik rendelkezése szerint a magyar hatóságoknak a kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést kell alkalmazniuk. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság több határozatában sem alkalmazta ezt a szabályt. A Kúria múlt héten hozott ítélete egyértelművé tette, hogy nem lehet szűkítően értelmezni a Kkv tv. mentesítő rendelkezését és kimondta, hogy ha valamely hatóság egy kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásnál jogsértést állapít meg, akkor a törvényben foglalt kivételektől eltekintve első körben nem lehet a KKV-t bírsággal sújtani. A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org) üdvözli a Kúria ítéletét és síkra száll a kis- és középvállalkozások támogatásáért. 

 

A kis- és középvállalkozásokról szóló törvény (Kkv tv.) 12/A. § szerint a hatóságok a kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén – néhány eljárástípust kivéve – bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a jogszabály vagy egy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszűntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható-e. Ha igen, akkor a hatóságnak fel kell hívnia az eljárás alá vont cég figyelmét a jogszabálysértésre és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kell kötelezni a céget a annak megszűntetésére. 

 

Kis- és középvállalkozásnak az alábbi cégek minősülnek:

  1. összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
  2. éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak (kb. 16 milliárd forint) megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Az adatvédelmi hatóság azonban évek óta azon az állásponton volt, hogy e rendelkezés az ő eljárásaira nem vonatkozik. A Kúria a múlt héten egy konkrét ügyben eljárva kimondta: a NAIH érvelése nem helytálló. A jogalkotó szándéka egyértelműen az volt a Kkv tv. megalkotásakor, hogy az – a törvényben felsorolt kivételektől eltekintve (például adóügyek, környezetkárosítási ügyek) – teljes körben vonatkozzon a KKV-nak minősülő vállalkozásokra. Így ha egy KKV-nak minősülő vállalkozásnál jogsértést állapít meg valamely hatóság, akkor első lépésként először fel kell hívnia annak orvoslására, és nem terhelheti meg őket rögtön egy akár nagyösszegű bírsággal.

 

A múlt heti ítéletében a Kúria  egyértelműen kimondta: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárásaiban köteles alkalmazni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv.tv.) 12/A. §-át.

 

A SzEK.org álláspontja szerint a Kúria múlt heti ítélete két szempontból is üdvözlendő 

  1. Szigorúan jogi szempontokat figyelembe véve a Kúria jogértelmezése teljes mértékben helytálló, ugyanis a Kkv tv. hivatkozott rendelkezésében foglalt “hatósági ellenőrzés” fogalmat nem lehet úgy értelmezni, hogy az egyes hatóságok első körben is bírságot szabhassanak ki a kis- és középvállalkozásokra. 
  2. Jogpolitikai szempontból is nagyon fontos, hogy a kis- és középvállalkozások megkülönböztetett figyelmet és sok esetben védelmet kapjanak, amennyiben első esetben fordult elő náluk jogsértés. A SzEK.org eddig is megtett mindent és ezután is meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy a meglevő ésszerű keretek között fennmaradjon az a szabály, hogy első körben nem lehet a KKV-kat bírságolni. 

 

A SZEK.org a magyarországi elektronikus kereskedelmi piac fejlődésének, jogszerű működésének és a fogyasztók tájékoztatásának, védelmének előmozdítása céljával tevékenykedő közhasznú egyesület.

 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció