12 hónap haladék a PSD2 bevezetésére

Miután a PSD2 bevezetésére kitŇĪzött szeptember 14-i határidŇĎ tarthatatlanná vált, az MNB tegnap közleményt adott ki, amelyben megnyugtatja az érintetteket, hogy - az Európai Uniós szinten hozott döntéssel összhangban - az MNB többlet idŇĎt biztosít a magyar pénzügyi szektor számára, hogy megfeleljen az erŇĎs ügyfél-hitelesítésrŇĎl szóló jogszabályoknak, a fizetési kártyával végzett online fizetési mŇĪveletek esetében.

 

Az új Pénzforgalmi irányelv (PSD2) és az ehhez kapcsolódó, az erŇĎs ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációra vonatkozó szabályozástechnikai standard (SCAr.) 2019. szeptember 14-ét határozta meg azon dátumként, amikortól a bankoknak és más pénzforgalmi szolgáltatóknak alkalmazni kell az erŇĎs ügyfél-hitelesítés elŇĎírásait, amelynek keretében legalább két faktor (például jelszó, biometrikus ujjlenyomat, okos telefon tanúsítványa stb.) szükséges ahhoz, hogy az ügyfelek biztonságosan hozzáférjenek az online fizetési számláikhoz és elektronikus fizetési mŇĪveletet kezdeményezzenek.
 
Figyelembe véve a szabályozás komplexitását, amely különösen érvényesül a bankkártyával interneten keresztül történŇĎ (online) fizetések esetén, valamint a felhasználói oldal aktív részt vételének szükségességét, az Európai Bankhatóság 2019. június 21-én lehetŇĎvé tette a nemzeti bankfelügyeleti hatóságoknak, hogy 2019. szeptember 14-hez képest további idŇĎt biztosítsanak az informatikai fejlesztések befejezésére, valamint az új hitelesítési eljárásokra történŇĎ átállásra az internetes kártyás fizetések esetében. 
 
Az MNB egyeztetett az érintett piaci szereplŇĎkkel – bankokkal, kártyatársaságokkal, szolgáltatókkal, és az e-kereskedŇĎk szövetségével – megfontolva, hogy a halasztás mérsékelni tudja-e a felmerülŇĎ kockázatokat, elkerülve azt, hogy a fizetési mŇĪveletek meghiúsuljanak az e-kereskedelemben és egyúttal negatív ügyféltapasztalatokat okozzanak. 
 
Az egyeztetés alapján az MNB úgy döntött, hogy 12 hónapos meghosszabbított átállási idŇĎszakot biztosít a hazai szereplŇĎk számára. A pénzforgalmi szolgáltatóknak átállási tervet kellett benyújtaniuk a MNB részére, amelynek végrehajtását az MNB folyamatosan ellenŇĎrizni fogja. A szolgáltatóknak egyúttal megfelelŇĎen tájékoztatniuk kell az érintett kereskedŇĎket és a banki ügyfeleket is.
 
Az átmeneti idŇĎszakban a pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei változatlan formában, a jelenlegi megszokott módon, azaz erŇĎs ügyfél-hitelesítés alkalmazása nélkül is használhatják a fizetési kártyájukat az online kezdeményezett belföldi és külföldi fizetéseknél. A pénzforgalmi törvény hatályos felelŇĎsségi szabályai garantálják az ügyfelek számára, hogy ezen fizetések során a kockázatuk ne növekedjen, továbbá rendezi a pénzforgalmi szolgáltatók közötti felelŇĎsségi kérdéseket is.
 
 
 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció