Vissza kell √°ll√≠tani a k√∂telezŇĎ nyelvvizsg√°t az EJMSZ szerint

Csak átmeneti intézkedésként tartja fenntarthatónak a felsŇĎoktatási felvételihez elŇĎírt kötelezŇĎ nyelvvizsga eltörlésérŇĎl szóló kormányhatározatot az Együtt a JövŇĎ Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ).  Álláspontjuk szerint ez a döntés már rövidtávon is annak a veszélyével jár, hogy az egyetemekrŇĎl, fŇĎiskolákról kikerülŇĎ fiatalok - a nyelvtudásuk hiányossága miatt - hátránnyal indulnak a választott szakmai pályájukon. A Szövetség úgy látja, hogy a nyelvtanárok szakmai és anyagi megbecsültségének növelésével lehetne radikálisan javítani a fennálló helyzeten.

Az EJMSZ egyetért az Oktatási Hivatal megbízásából, Vizsgálat a köznevelésben folyó idegennyelv-oktatás kereteirŇĎl és hatékonyságáról címmel, több ezer tanár, intézményvezetŇĎ, valamint tanuló bevonásával készült tavalyi felmérés tanulságaival, amelyek arra mutattak rá, hogy a nyelvtanítás személyi és tárgyi feltételeinek javítása elengedhetetlen az eredményesség növeléséhez. Ezek alapján többek között a nyelvtanárok képzése, a tankönyvek és egyéb segédanyagok fejlesztése, az iskolán kívüli nyelvgyakorlás elŇĎsegítése kiemelt fontosságúak.

 

Az Együtt a JövŇĎ Mérnökei Szövetség ugyanakkor azt javasolja elsŇĎ lépésként az iskolák fenntartóinak, hogy a közoktatásban dolgozó nyelvtanárok bérét mielŇĎbb igazítsák a versenyszférában elérhetŇĎ fizetések szintjéhez. Ez alapfeltétele lenne annak, hogy csökkenjen a jelenlegi, nagyarányú pályaelhagyás a tanárok körében, valamint növekedjen a katedrát újonnan választó frissdiplomások száma. 

 

A Szövetség szerint azt is lehetŇĎvé kellene tenni, hogy a szülŇĎk, a számlákkal igazolható, magánúton teljesített nyelvórák költségét levonhassák az adójukból. Tény ugyanis, hogy az iskolai nyelvórák – és erre az Oktatási Hivatal felmérése is utal – önmagukban, az emelt óraszám ellenére sem elégségesek ahhoz, hogy a diákok használható nyelvtudás birtokába jussanak. 

 

Továbbá az Együtt a JövŇĎ Mérnökei Szövetség hangsúlyozza, hogy külön támogatásban kell részesíteni a szakképzŇĎ intézményekben (technikumok, szakgimnáziumok) zajló nyelvi oktatást, mert jelenleg az ott tanuló diákok bekerülési esélyei a felsŇĎoktatásba, pont az elégtelen nyelvismeretük miatt siralmas képet fest. Egyúttal az EJMSZ kéri a kormányt, hogy jelöljön ki mielŇĎbb egy új dátumot a most eltörölt felvételi nyelvvizsga követelmény visszaállítására, hogy így a jövŇĎben a felsŇĎoktatásba magabiztos nyelvtudással bekerülŇĎ és azzal rendelkezŇĎ fiatalok minden területen, de fŇĎként a mŇĪszaki, mérnöki szakmákban a lehetŇĎ legjobb esélyekkel kezdhessenek bele diplomázás után a karrierterveik valóra váltásába.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció