Iskoláknak kínál ingyenes segítséget a távoktatáshoz egy szerver hoszting cég

Az oktatás a koronavírus terjedése miatt egyik napról a másikra találta magát váratlan kihívások elŇĎtt, melyet a távoktatás hozott magával. A hazai hoszting szolgáltatás egyik meghatározó szereplŇĎje 10 általános iskola segítségére siet felajánlásával, hogy a Moodle rendszeren keresztül zajló oktatás gördülékenyen folytatódhasson. 

A távoktatás hatékonysága nem kérdés

Az Amerikai Kutatóintézet (The Research Institute of America) legutóbbi tanulmánya szerint* a hagyományos módon oktatott anyagoknak sokszor csak 8-10%-át jegyzik meg az órán a diákok. Ehhez képes viszont a távoktatási módszerrel átadott anyagok tartalmának a 25-60%-át képesek megjegyezni! 

 

Ez a látványos különbség a távoktatás javára azzal is magyarázható, hogy a diákok saját igényeik szerint dönthetik el, hogy milyen ritmussal szeretnének haladni a feladott anyaggal. Ráadásul, ha bármit elfelejtenének, akkor bármikor újból elérhetik a tananyagot online, hogy ismételhessenek. 

 

SŇĎt, a Brandon Hall Group kutatása szerint** nem csak a tanulás minŇĎsége javulhat a távoktatási módszereknek köszönhetŇĎen: a tanulási folyamat is rövidebb lehet. A nemzetközi kutatóintézet arra a következtetésre jutott, hogy ugyanazt a tanteremben leadott anyagot akár 40-60%-kal kevesebb idŇĎbefektetéssel is képesek megtanulni a diákok és a munkavállalók, ha azt elérhetik egy online felületen.

 

Ha pedig a tanulók kevesebb idŇĎ alatt is képesek feldolgozni a leadott anyagot, akkor a tanárok is jobban haladhatnak a tantervvel. Ezt az IBM kutatásai*** is megerŇĎsítik, miszerint körülbelül ötször annyi anyagot tudtak megjegyezni a távoktatásban résztvevŇĎ munkavállalók anélkül, hogy több ideig tartott volna a képzésük! Az amerikai cég így körülbelül 200 millió dollárt takarított meg a munkavállalók távoktatásával.

 

Az e-learning hatékonysága tehát nem kérdés, a megfelelŇĎ kivitelezése viszont annál inkább. A hatékony távoktatáshoz pedig többek között az Oktatási Hivatal által is ajánlott „Moodle” oktatási platform ad keretrendszert.

 

 

Mi az a Moodle és milyen elŇĎnyei vannak? Tanterem, könyvtár, ellenŇĎrzŇĎ, és napló együttesen.

A magyar nyelvben a legelterjedtebb fordítás a „moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet”, ami online kurzus- és tanulásmenedzsment rendszernek tekinthetŇĎ. Eszerint azonosítja a rendszeren belüli felhasználókat a szerepkörük vagy a jogosultságuk szerint a megfelelŇĎ tananyagot, vagy teszi a kurzust a tanulók számára elérhetŇĎvé.

 

A Moodle tehát egy olyan felület, aminek a segítségével helytŇĎl és idŇĎtŇĎl függetlenül megvalósítható az interaktív képzés, így mind a diákok, mind a tanárok jelen lehetnek az órán egy „virtuális tanteremben”. 

 

Ez egyrészt segít a tanároknak abban, hogy megszervezzék az oktatás menetét és elérhetŇĎvé tegyék a tananyagot, továbbá arra is ad lehetŇĎséget, hogy nyilvántartsák a tanulókat és a tanév során elért eredményeiket. Mivel a Moodle számonkérŇĎ elemeket is tartalmaz, a tanárok ugyanúgy ellenŇĎrizhetik a diákok tudását és felkészültségét.

 

A rendszer megadja a diákoknak azt a lehetŇĎséget, hogy otthon is elérhetŇĎek legyenek az oktatáshoz szükséges feltételek, és ne maradjanak le a tanulásban. A Moodle most virtuális csoportmunkára is lehetŇĎséget ad, így a tanulók ezen a felületen gond nélkül dolgozhatnak egy csapatban. 

 

A Moodle oktatási rendszer már több egyetemen is része az alkalmazott távoktatási programnak, egyes felsŇĎoktatási intézményekben csaknem évtizedes múlttal. A Nyíregyházi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen vagy a Budapesti Corvinus Egyetemen is alkalmazzák a Moodle megoldását. Az Oktatási Hivatal március 16-án kiadott módszertani ajánlásában szerepel lehetŇĎségként a mostani helyzettel küzdŇĎ iskolák számára. A Moodle rendszer részleteirŇĎl és elŇĎnyeirŇĎl a NIIF (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program) már 2003 áprilisában is írt!

 

 

Milyen segítséget tud nyújtani az iskoláknak a Servergarden?

A Moodle egy úgynevezett felhŇĎ alapú szerveren mŇĪködik, azaz megfelelŇĎ tárhely nélkül nem mŇĪködtethetŇĎ a rendszer: elegendŇĎ hely kell ahhoz, hogy mind a tananyagok, mind a leadott dolgozatok, házi feladatok ott lehessenek a felületen. 

 

A Servergarden mindezt nagyban leegyszerŇĪsíti az iskolák számára: a cég weboldalán 10 ingyenes csomag érhetŇĎ most el, amivel egybŇĎl elérhetik és telepíthetik a Moodle rendszert és ami tartalmazza hozzá a mŇĪködtetés feltételeként szolgáló ingyenes tárhelyet. A csomagokkal járó tárhely egész pontosan 30 gigabyte NVME SSD-t, továbbá 1 Gbit/sec sávszélességet nyújt, hogy megfelelŇĎ információátviteli sebesség mellett is dolgozhassanak a tanárok és a diákok. 

 

Ennek köszönhetŇĎen a különféle tananyagok gyorsan fel- és letölthetŇĎk a Moodle felületén.

 

A mai naptól kezdve tehát 10 iskola juthat hozzá ingyenesen egy olyan elektronikus oktatási rendszerhez, ami közvetlenül elérhetŇĎ és gondosan elŇĎ van készítve. Csupán pár kattintás kell ahhoz, hogy egy használatra kész, rugalmas megoldás birtokába kerüljön az az iskola, aki regisztrál a szolgáltatásra a Servergarden oldalán. Regisztrációt követŇĎen a megrendelt szolgáltatás könnyen testreszabható módon áll az oktatási egység rendelkezésére. 

 

 

___________________

* https://www.forbes.com/sites/paycom/2017/02/14/learning-management-systems-101-rethinking-your-approach-to-employee-training/#3791a187755b

** https://www.shiftelearning.com/blog/bid/301248/15-facts-and-stats-that-reveal-the-power-of-elearning

** https://techjury.net/stats-about/elearning/#gref

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció