A Hiventures elindítja nagyvállalati finanszírozási programját

Stratégiai szintet lép az MFB csoporthoz tartozó Hiventures és 150 milliárd forint keretösszeggel önálló üzletágat indít nagyvállalatokat célzó tŇĎkealapjának. INVESTPRO néven bevezetett, nagyvállalati ügyfeleket kiszolgáló divíziójával kiegészülve olyan tŇĎkebefektetési társaság jön létre, amely a startupok mellett a KKV-k és a nagyvállalatok számára akár 15 milliárd forintos befektetésig képes tŇĎkeágon értékteremtŇĎ finanszírozási megoldásokat biztosítani.

A világjárvány okozta krízis sokrétŇĪ és maradandó gazdasági hatást gyakorolhat a KKV-kra és a nagyvállalati szektorra egyaránt, illetve ugyanilyen komoly kihívás elé állíthatja a már érettebb startupokat, sok esetben az induló vállalkozásokat is. A Hiventures felismerve, hogy a vállalatok mérettŇĎl függetlenül nehéz helyzetbe kerülhetnek, meglévŇĎ termékei mellett olyan, rövid idŇĎn belül bevezethetŇĎ, gyors üzleti folyamatot biztosító, kedvezŇĎ kondíciókkal rendelkezŇĎ, ugyanakkor egyedi finanszírozási igényre is megoldást kínáló programokat indított, amely a teljes hazai vállalkozói ökoszisztémának segítséget nyújt.

 

„Úgy vélem, hogy az elmúlt idŇĎszak pénzügyi kihívásaira, szoros együttmŇĪködésben a Magyar Fejlesztési Bankkal és számos piaci partnerrel, innovatív, hatékony és átfogó finanszírozási megoldásokat találtunk ki tŇĎkeágon. Áprilisban elindított Startup és KKV MentŇĎcsomagunk egyaránt sikertörténet, kiváló eszközök ahhoz, hogy magyar vállalkozások, ezáltal családok, fiatal vállalkozók ne menjenek csŇĎdbe, vagy korábban jól prosperáló, de nehéz helyzetbe került vállalkozások ne kerüljenek külföldi tulajdonba. Az eredményeket jól mutatja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt idŇĎszakban több mint 50 vállalkozásnak 3,5 milliárd forintot meghaladó tŇĎkebefektetést folyósítottunk és emellett közel 320 jelentkezést fogadtunk be, amelyek kétharmada startupoktól, egyharmada pedig a KKV szektorból érkezett” – mondta el Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója.

 

 

Az alapkezelŇĎ STARTUP üzletága mellett tavaly ŇĎsszel indította el KKVPRO programjait a hagyományos kis- és középvállalkozói szektor számára azzal a céllal, hogy a generációváltás, a cég felvásárlás, illetve a kifektetés finanszírozási igényeire kínáljon megoldást. A kis- és középvállalkozásoknak szóló termékek 50 millió forinttól egészen 3,1 milliárd forintig biztosítanak egyedi tŇĎkefinanszírozást, ezzel is támogatva a szektor növekedésének és versenyképességének hazai és régiós fenntarthatóságát. A KKVPRO üzletág fennállásának egy éve alatt összesen 32 milliárd forint értékben 156 db érdeklŇĎdést fogadott, melyek közül 4,5 milliárd forint értékben már 8 pozitív befektetési döntést hozott, emellett jelenleg is több mint 10 ügyletet világít át. A számok visszaigazolják, hogy a ma Magyarországon legjelentŇĎsebb húzóerŇĎt képviselŇĎ KKV szektorban egyértelmŇĪen piaci igény van tŇĎkeágon keresztüli innovatív befektetések megvalósítására.

 

A Hiventures annak érdekében, hogy az MFB Csoport összehangolt, a gazdaság újraindítását célzó programjának részeként a tŇĎkefinanszírozás elŇĎnyeit a nagyvállalatok felé is megnyissa, ezáltal új lehetŇĎséget teremtsen számukra, 150 milliárd forint keretösszegŇĪ, új nevén Beruházási és Tranzakciós MagántŇĎkealapját önálló, nagyvállalati finanszírozást biztosító üzletággá alakítja át. Az INVESTPRO üzletág létrehozatalával célja olyan nagyvállalati finanszírozás biztosítása, amely likviditáshoz juttatja a pénzügyi gondokkal küzdŇĎ cégeket, itthoni és külföldi felvásárlások esetén támogatja a hazai kézben maradást, illetve fejlesztésekhez, invesztíciókhoz, köztük ingatlanberuházásokhoz is forrást biztosít. Az üzletág 3 új tŇĎkefinanszírozási megoldásával (restrukturálás, gazdaságfejlesztés, tranzakció) komplex, nagy tranzakció méretŇĪ ügyletek esetében is a fejlŇĎdni, növekedni kívánó vállalatok kiszámítható, megbízható stratégiai partnere tud lenni. 

 

„TŇĎkeerŇĎs állami szereplŇĎként számunkra fontos, hogy a Hiventures katalizátorként ott legyen, ahol a piac nem, vagy egyedül nem képes maradéktalanul lefedni az igényeket. Ezért vált számunkra kulcsfontosságúvá, hogy gyors és érthetŇĎ befektetési folyamatok kidolgozása mentén, versenyképes ajánlattal tudjunk tŇĎkeágon értéket teremteni a nagyvállalatok számára is. ErŇĎsségünk, hogy olyan nemzetközi piacokon, tranzakciós, beruházási, projektfinanszírozási vagy tŇĎzsdei befektetési területeken edzŇĎdött szuperszakértŇĎ csapatot építünk, mellyel hosszabb távon készen állunk szakmai partnereink mellett állni. Unikális értékünk, hogy mi akár az MFB Csoport szintjén, azaz a tŇĎkefinanszírozás, a hitel és a garancia optimális ötvözetét egyben tárgyalva tudjuk biztosítani az ügyletek forrásszerkezetét, ezzel jelentŇĎsen rövidítve a teljes átfutási idŇĎt” – egészítette ki Katona Bence.

 

Az INVESTPRO nagyvállalati üzletággal kiegészülve az MFB Csoporton belül egy olyan Hiventures jött létre, mely már startupoktól nagyvállalatokig, a 15 millió forintos finanszírozástól akár 15 milliárd forintos befektetésig képes tŇĎkeágon értékteremtŇĎ megoldást nyújtani. Három üzletága összesen 9 különbözŇĎ tŇĎkebefektetési terméket kínál, melyek a mentŇĎprogramokkal kiegészülve bármilyen célnak képesek megfelelni, és olyan finanszírozási értékláncot képeznek, amely ma Magyarországon egyedülálló módon tudja kiszolgálni valamennyi vállalkozás tŇĎkefinanszírozási igényét. 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció