BĂșcsĂșt inthetĂŒnk az egyszer hasznĂĄlatos mƱanyagoknak

2021. július 1-tƑl megváltozik a hulladékgazdálkodás szabályozása az Európai Unióban, és hazánkban is életbe lép az egyszer használatos mƱanyagokról (SUP -Single Used Packaging) szóló kormányrendelet.  Ennek következményeként kivonják a forgalomból a mƱanyag fülpiszkálókat, evƑeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverƑket és léggömbpálcikákat. A rendelet célja elsƑsorban az egyszer használatos mƱanyag tárgyakból származó hulladék megelƑzése és csökkentése. A magyar jogszabály – túlteljesítve az uniós elƑírást – kiterjed az egyéb mƱanyag italtartó poharakra és mƱanyag zacskók használatának korlátozására is.

Az új szabályozás jelentƑs elƑrelépés a jelenlegi állapothoz képest. Jelenleg ugyanis Magyarországon semmilyen korlátozás nincs a mƱanyag zacskók forgalmazására, -mivel a Termékdíj fizetési kötelezettség nem jelent komoly terhet („ZÖLD ADÓ”) - valamint az úgynevezett „lebomló” zacskókon sincs termékdíj. Az új jogszabály értelmében betiltják a 15 és 50 mikron közötti falvastagságú mƱanyag zacskókat (pl.: uzsonnás zacskók, kutyapiszok piszok szedésére szolgáló zacskók). A 15 mikronnál vékonyabb, úgynevezett „kiflis zacskók” termékdíját hússzorosára emelik: a jelenlegi 57 Ft/kg helyett 1900 Ft/kg-ra. Az úgynevezett „lebomló” zacskókra pedig bevezetik az 500 Ft/kg-os termékdíjat 

 

 

 

Milyen változásokat jelent ez a mindennapokban?

A rendelet értelmében tiltólistán szereplƑ termékeket kizárólag fenntartható anyagokból lehet majd készíteni. Könnyebbséget jelent, hogy számos árucikknek mára már létezik természetes anyagból készült megfelelƑje. Ilyenek például az evƑeszközök (villák, kések, kanalak, evƑpálcikák), tányérok és az italkeverƑ pálcikák is, készülhetnek fából, ami megújuló erƑforrás. Ha ragaszkodunk a szívószálhoz, ma már találhatunk környezetbarát anyagból készült pl. papírból. A fültisztító esetében is beszerezhetünk tartós használatra készült, illetve természetbarát pálcikákat. A listán olyan termék is szerepel, aminek hiányát jóformán nem is fogjuk érezni, ilyen a léggömbökhöz rögzítendƑ és azokat tartó pálcák

 

Július 1-tƑl a rendelkezés érvényes továbbá az expandált polisztirolból – közismertebb nevén hungarocellbƑl - készült ételtároló edényekre, például dobozok tetƑvel vagy anélkül; az italtárolókra, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is; illetve az egyszer használatos mƱanyag italtartó poharakra, beleértve azok tetejét és fedelét is. 

 

Azoknál a termékeknél, amelyeknél még nem állnak rendelkezésre megfelelƑ alternatívák, a hangsúly elsƑsorban a használatuk korlátozásán lesz.

 

 

Miért jó ez hosszútávon?

A röviden csak SUP (Single-Use Packaings) irányelvként emlegetett szabályozás alapvetƑ célja a mƱanyagtermékek környezetre, valamint az emberi egészségre gyakorolt káros hatásának megelƑzése és csökkentése, egyúttal a körforgásos gazdaságra való átmenet elƑsegítése. A körforgásos gazdaság irányába történƑ elmozdulás az elmúlt években az EU környezetvédelmi és gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célkitƱzésévé vált.

 

„Jelenleg a társadalmi és fogyasztói rendszerünk nem fenntartható. Európa évente 25 millió tonna mƱanyaghulladékot termel és ennek csupán 30%-a kerül újrafeldolgozásra. Ha ez nem változik, akkor 2050-re a mƱanyagok gyártása lehet felelƑs az olajfogyasztás 20%-ért, az üvegházhatású gázkibocsátás 15%-ért, és valószínƱleg ekkorra már több mƱanyag lehet majd a tengerekben mint hal” - mondta Baka Éva, az IKSZ ügyvezetƑ igazgatója. 

 

 

Milyen célokat kell Magyarországnak teljesítenie az EU csomagolási irányelveknek megfelelƑen? 

Hazánkban a szabályozással nem csak a mƱanyaghulladék mennyiségét kell csökkenteni, hanem a települési hulladék, azokon belül különösen a csomagolási hulladékok újrahasznosításának mértékét is növelni kell hosszútávon. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint Magyarországon 2025-ig a települési hulladék legalább 50%-át szükséges újrahasznosítani, 2035-ig pedig el kell érnie a 60%-ot. Jelenleg ez az érték csupán 40%. A célok elérését elƑsegíthetjük az italos kartonok szelektív gyƱjtésével is. 

 

2024 közepéig a SUP mƱanyag italtartályok csak akkor engedélyezettek a piacon, ha a kupakjuk és a tetejük is rögzítve van, de 2025-ig kötelesek lesznek ezek 77%-át és 2029-ig 90%-át begyƱjteni. Különleges intézkedés vonatkozik a PET-palackokra, amelyeknek 2025-re már 25%-ban, 2030-ig pedig minimum 30%-ban újrahasznosított mƱanyagból kell készülniük. 

 

A fenti megállapítások így kihatnak a hulladéklerakókban található települési hulladékok mennyiségére is. Míg az unió többi országában 2035-ig kitƱzött cél, hogy a települési hulladék mindösszesen 10%-a kerülhet a lerakókba, addig Magyarországnak az elérendƑ cél 25%.

 

 

A felsorolt célok teljesítéséhez elengedhetetlen az ehhez szükséges

• magyar jogszabályi háttér megteremtése,

• a folyamatos szakmai egyeztetések,

• és jól megfogalmazott lakossági szemléletformálás, iskolai oktatás.

 

Mert ne feledjük, ha a körülöttünk lévƑ „mƱanyag” világ változik, nekünk is változnunk kell.

 
 
 

KapcsolĂłdĂł cikkek

 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł