Kiemelt √©rdeklŇĎd√©s √∂vezte az I. Dr√≥ntechnol√≥giai konferenci√°t

Dróntechnológia, mesterséges intelligencia és adatbiztonság – ezek voltak a Gábor Dénes Egyetem (GDE) „Dróntechnológia adatfeldolgozási és adatbiztonsági kihívásai” címmel elsŇĎ alkalommal szervezett nemzetközi drónkonferenciájának kulcsszavai. A konferencián a témakörrel kapcsolatos kormányzati célkitŇĪzések, a hamarosan elfogadásra kerülŇĎ új magyar drónstratégia lehetséges elemeinek felvillantása mellett a hazai és nemzetközi drónökoszisztéma szereplŇĎi bemutatták a legújabb kutatási eredményeiket, a dróntechnológia alkalmazásának legfrissebb trendjeit. 

A dróntechnológia az elmúlt néhány évben életünk számos területén hozott forradalmi változást: légifelvételeket készítünk, megbízható idŇĎjárási elŇĎrejelzést kapunk, mezŇĎgazdasági területeken végezhetünk el olyan feladatokat, amelyeket korábban nem, vagy csak jelentŇĎs élŇĎmunka befektetéssel, költségesen tudtunk volna elvégezni. A következŇĎ években a – mesterséges intelligenciával támogatott – drónok használatának rohamos növekedése várható az élet minden területén, ezért szükséges foglalkozni a tudományterület által nyújtott lehetŇĎségekkel és a kockázatokkal. 

 

 

Hazánk informatikai területen egyik vezetŇĎ oktatási intézménye, az innovációkban élen járó Gábor Dénes Egyetem ezen technológia tudatos használatának bemutatására vállalkozott november 17-én a nagyszabású nemzetközi konferencia megszervezésével. Az eseményen nemcsak a hazai és külföldi kutatók, szakemberek mutatták be legújabb kutatási eredményeiket, hanem a téma iránt érdeklŇĎdŇĎk itt ismerhették meg elŇĎször az új, még elfogadás elŇĎtt álló, magyar drónstratégia legfontosabb elemeit.

 

 

„Számításaink szerint az új magyar drónstratégia Magyarország GDP-jéhez több mint 280 milliárd forinttal fog hozzájárulni az évtized végére, és közel 14.000 munkahelyet teremt majd. A hamarosan elfogadásra kerülŇĎ új stratégia hét fŇĎ pillérre épül: a jogi keretrendszer valamint a drón validációs környezet megteremtése, a hazai drón iparág és a hozzá kapcsolódó dróninfrastruktúra fejlesztése, a gazdasági és üzleti célok meghatározása, transzformatív projektek létrehozása, továbbá a pilóta nélküli légijármŇĪvekkel kapcsolatos tudás megosztása, a lakossági és szakmai edukáción” – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a hazai kormányzati irányvonalakkal kapcsolatosan Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelŇĎs államtitkára. 

 

„Folyamatban van az intézményi drónstratégiánk kidolgozása, amely az intézményfejlesztési céljainkhoz rendelve egységben kezeli a tudományterületen folyó képzési, kutatási és fejlesztési feladatokat, valamint a vállalati együttmŇĪködéseket. Gyakorlati, friss tudás oktatása érdekében, a cégekkel közös kutatási eredményeinket közvetlenül beépítjük a Gábor Dénes Egyetem képzéseibe” – mondta el a konferenciát megnyitó beszédében Dr Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke.

 

 

„Az infokommunikációs technológiák rohamos fejlŇĎdése nem csupán a digitális jólét megteremtésével járnak együtt, hanem egyúttal a lakosság jólétét, kényelmét is elŇĎsegíthetik. Ez azonban óriási kockázatot is jelent, amennyiben nem megfelelŇĎen használjuk” – hívta fel a figyelmet Dr. Kozma-Bognár Veronika, a GDE tudományos rektorhelyettese, kutatásvezetŇĎ az edukáció fontosságára, majd hozzátette: „Ezért is indítottuk el a Gábor Dénes Egyetemen a lakosság és a KKV-k információbiztonsági szint immunitásának vizsgálatát és a védelem növelését megcélzó kutatási programunkat. A technikai feltételek biztosításával, azaz a legkorszerŇĪbb drónok és programok beszerzésével, és a hallgatók bevonásával már el is kezdŇĎdtek a felmérések. Reményeink szerint az eredmények alapján kidolgozott konkrét javaslatok, programok hatékonyan segítik majd a lakosság – innovatív technológiákat is érintŇĎ – információbiztonsági tudatosságának növelését, erŇĎsítik a munkahelyek pl. KKV-k biztonságát, és egyúttal Magyarország nemzetbiztonsági szintjét is emelhetik” – tette hozzá 

 

Az I. Dróntechnológia adatfeldolgozási és adatbiztonsági kihívásai konferencia elŇĎadásai hamarosan elérhetŇĎek lesznek a Gábor Dénes Egyetem honlapján, így az innovációk iránt érdeklŇĎdŇĎk is megismerhetik a legújabb dróntechnológiai eredményeket.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció